درمانگاه گنجعلی‌خانی شماره 10

درمانگاه گنجعلی‌خانی شماره 10

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمان - سرآسیاب - میدان دوم

تلفن تماس:

03433411499

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها