کلینیک خیریه غدیر خم

کلینیک خیریه غدیر خم

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - خیابان قصرالدشت - بین مرتضوی و مالک اشتر - طبقه دوم حسینیه هئیت جان نثاران حضرت علی بن ابیطالب

تلفن تماس:

02166370111

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها