کلینیک درمانگاه نهم دی

کلینیک درمانگاه نهم دی

آدرس:

بوشهر - دیلم - خیابان آزادگان - کوچه چهارم - روبرو پارک آزادگان

تلفن تماس:

07733240048

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها