درمانگاه شرکت نفت فلات قاره منطقه بهرگان

درمانگاه شرکت نفت فلات قاره منطقه بهرگان

آدرس:

بوشهر - شهر امام حسن - شرکت نفت فلات قاره درمانگاه

تلفن تماس:

07733272416

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها