درمانگاه حر ریاحی

درمانگاه حر ریاحی

کلینیک عمومی

آدرس:

فارس - شیراز - ابوذرغفاری ( شیخعلی چوپان ) ده پیاله - نرسیده به زیرگذر

تلفن تماس:

07137507759 - 07137507750

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها