درمانگاه بیمارستان امام حسین

درمانگاه بیمارستان امام حسین

آدرس:

بوشهر - اهرم - خیابان آبگرم

تلفن تماس:

07735222251

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها