کلینیک خیریه حصار بوعلی

کلینیک خیریه حصار بوعلی

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - خیابان شهید باهنر - خیابان رضا سعیدی - پلاک 68

تلفن تماس:

02122292251 - 02122292252

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها