گفتگوهای من
آدرس:

آذربایجان شرقی - تبریز- بلوار29بهمن- روبروی بیمارستان 29 بهمن

تلفن تماس:

04133295155

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز