کلینیک شبانه روزی مینا

کلینیک شبانه روزی مینا

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - میدان امام حسین - ابتدای خیابان هفده شهریور

تلفن تماس:

7767542 - 768636 - 768633

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها