درمانگاه شبانه روزی خاتم الانبیا

درمانگاه شبانه روزی خاتم الانبیا

کلینیک عمومی

آدرس:

فارس - شیراز - ﺑﻠﻮار ﻣﺪرس - اﺑﺘﺪای ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎزان

تلفن تماس:

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها