کلینیک قیطریه

کلینیک قیطریه

کلینیک عمومی

مدیر :جناب آقای حمید فرنیا
آدرس:

تهران - منطقه ۱ - شریعتی - پل رومی - خیابان موسیوند - خیابان کریمی

تلفن تماس:

02122212309 - 02122212310 - 02122216668

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها