کلینیک فیزیوتراپی شفا ارسنجان

کلینیک فیزیوتراپی شفا ارسنجان

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

آدرس:

فارس - شیراز - ارسنجان - خیابان اثاری

تلفن تماس:

7297627313

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها