کلینیک حضرت ابوالفضل عباس

کلینیک حضرت ابوالفضل عباس

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - جاده سرخس  -  بعداز میدان بار -  خیابان امیر آباد

تلفن تماس:

05133710380

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها