کلینیک شبانه روزی سینا

کلینیک شبانه روزی سینا

کلینیک عمومی

آدرس:

یزد - ابتدای بلوار نواب صفوی

تلفن تماس:

03535221057

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها