درمانگاه شبانه روزی فاتب

درمانگاه شبانه روزی فاتب

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - میدان انقلاب - خیابان شهدای ژاندارمری - نبش خیابان منیری جاوید

تلفن تماس:

021663981335

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها