دکتر مریم السادات  میرعشقی
89% کاملا راضی 2099 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علی منافی
100% کاملا راضی 14 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین نویدی
77% کاملا راضی 518 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد رضا شکیب
77% کاملا راضی 794 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن کرمی
89% کاملا راضی 728 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جوادزاده
93% کاملا راضی 602 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر شیوا سیه بازی
89% کاملا راضی 673 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر بهزاد حقیقی
100% کاملا راضی 32 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علی رمضانی
92% کاملا راضی 2600 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
93% کاملا راضی 24 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
درمانگاه شبانه روزی فاتب

درمانگاه شبانه روزی فاتب

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - میدان انقلاب - خیابان شهدای ژاندارمری - نبش خیابان منیری جاوید

تلفن تماس:

021663981335

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها