کلینیک شفا (کوار)

کلینیک شفا (کوار)

کلینیک عمومی

آدرس:

فارس - شیراز - کوار - روبروی مرکز بهداشت

تلفن تماس:

07125625900 - 07125625901

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
کلینیک سلامت بینایی
  • کلینیک سلامت بینایی
دریافت نوبت
کلینیک سروش
  • کلینیک سروش
  • کلینیک تخصصی شنوایی سنجی
دریافت نوبت
مجوز ها و تاییدیه ها