درمانگاه عمومی

درمانگاه عمومی

کلینیک عمومی

آدرس:

کهگیلویه و بویر احمد - شهرستان بهمیی - نرسیده بانک ملی - بین عکاسی بیاور و عکاسی پوری

تلفن تماس:

07432824810

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها