کلینیک خیریه شهداء لرزاده

کلینیک خیریه شهداء لرزاده

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - خیابان خراسان - خیابان لرزاده - چهارراه اتابک - شماره 41

تلفن تماس:

02133132022 - 02133132023

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها