گفتگوهای من
درمانگاه تامین اجتماعی شماره 3

درمانگاه تامین اجتماعی شماره 3

کلینیک عمومی

کرمان
آدرس:

کرمان - خیابان ابوذر - کوچه 62

تلفن تماس:

03432527916

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز