درمانگاه تخصصی و دندانپزشکی خانواده

درمانگاه تخصصی و دندانپزشکی خانواده

کلینیک تخصصی دندانپزشکی

آدرس:

کردستان - سنندج - خیابان آبیدر

تلفن تماس:

08733241892

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
کلینیک سلامت بینایی
  • کلینیک سلامت بینایی
دریافت نوبت
کلینیک سروش
  • کلینیک سروش
  • کلینیک تخصصی شنوایی سنجی
دریافت نوبت
مجوز ها و تاییدیه ها