گفتگوهای من
درمانگاه تخصصی و دندانپزشکی خانواده

درمانگاه تخصصی و دندانپزشکی خانواده

کلینیک تخصصی دندانپزشکی

کردستان
آدرس:

کردستان - سنندج - خیابان آبیدر

تلفن تماس:

08733241892

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز