درمانگاه معراج

درمانگاه معراج

کلینیک عمومی

آدرس:

قم - امام زاده ابراهیم - انتهای قلعه کامکار

تلفن تماس:

02538754004 - 02538754005

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
کلینیک سروش
  • کلینیک سروش
  • کلینیک تخصصی شنوایی سنجی
دریافت نوبت
کلینیک سلامت بینایی
  • کلینیک سلامت بینایی
دریافت نوبت
مجوز ها و تاییدیه ها