گفتگوهای من
درمانگاه حضرت زهرا(س)

درمانگاه حضرت زهرا(س)

کلینیک عمومی

قم
آدرس:

قم -  نیروگاه - امامزاده معصوم

تلفن تماس:

02538618240

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز