کلینیک پارس

کلینیک پارس

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - خواجه ربیع – نرسیده به آرامگاه خواجه ربیع - بین 16 - 18

تلفن تماس:

05137415658 - 05137415361

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها