کلینیک آزادگان توس

کلینیک آزادگان توس

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - شهرک شهید رجائی ( ساختمان ) -بلوار حر - بین ۲۴ و ۲۶

تلفن تماس:

05133719007 - 05133717004

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها