کلینیک سرور

کلینیک سرور

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - پنج راه  – پایین خیابان به طرف میدان ۱۷ شهریور

تلفن تماس:

05133666065 - 05133645013

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها