گفتگوهای من
درمانگاه خیریه الزهراء (س)

درمانگاه خیریه الزهراء (س)

کلینیک عمومی

سیستان و بلوچستان
آدرس:

سیستان و بلوچستان - زابل - خیابان فردوسی - روبروی بانک ملی شعبه دارائی

تلفن تماس:

05432239618

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز