گفتگوهای من
درمانگاه دارالشفا حضرت مهدی (ع)

درمانگاه دارالشفا حضرت مهدی (ع)

کلینیک عمومی

قم
آدرس:

قم - جمکران

تلفن تماس:

02537253299 - 02537255084

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز