کلینیک درمانگاه زعفرانیه

کلینیک درمانگاه زعفرانیه

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمان - شهرک باهنر - خیابان بهارستان روبروی بهارستان 5

تلفن تماس:

03432450883

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها