گفتگوهای من
درمانگاه بیمارستان زینبیه

درمانگاه بیمارستان زینبیه

بوشهر
آدرس:

بوشهر - خورموج - واقع دربیمارستان زینبیه

تلفن تماس:

07735325430

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز