گفتگوهای من
درمانگاه ایرانیان

درمانگاه ایرانیان

کلینیک عمومی

همدان
آدرس:

همدان - فلکه مدرس - روبروی باشگاه کارگران - ابتدای 12 متری عقیل

تلفن تماس:

08134240721

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز