گفتگوهای من
درمانگاه پاستور محمدیه - خصوصی

درمانگاه پاستور محمدیه - خصوصی

کلینیک عمومی

قزوین
آدرس:

قزوین - محمدیه - بلوار شهید مطهری - منطقه 2 - نبش کوچه

تلفن تماس:

02833568550

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز