درمانگاه رضویه آستان قدس

درمانگاه رضویه آستان قدس

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمان - رفسنجان - رضا آباد برخوردار - درمانگاه رضویه

تلفن تماس:

03432370106

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها