درمانگاه رضا تاکستان - خصوصی

درمانگاه رضا تاکستان - خصوصی

کلینیک عمومی

قزوین
آدرس:

قزوین - تاکستان - چهارراه غفاری

تلفن تماس:

02835222751

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز