کلینیک درمانگاه قدس نیروی انتظامی

کلینیک درمانگاه قدس نیروی انتظامی

کلینیک عمومی

آدرس:

کردستان - سنندج - خیابان فلسطین

تلفن تماس:

08733235501

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها