درمانگاه فرهنگیان

درمانگاه فرهنگیان

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمان - شهربابک - میدان مخابرات - ابتدای خیابان شهید حقانی

تلفن تماس:

03434226070

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
کلینیک سروش
  • کلینیک سروش
  • کلینیک تخصصی شنوایی سنجی
دریافت نوبت
کلینیک سلامت بینایی
  • کلینیک سلامت بینایی
دریافت نوبت
کلینیک ختنه نوزادان تهران دریافت نوبت
مجوز ها و تاییدیه ها