درمانگاه فرهنگیان

درمانگاه فرهنگیان

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمان - شهربابک - میدان مخابرات - ابتدای خیابان شهید حقانی

تلفن تماس:

03434226070

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها