درمانگاه شبانه روزی امام رضا (ع)

درمانگاه شبانه روزی امام رضا (ع)

آدرس:

اردبیل - میدان ورزش

تلفن تماس:

04533233902

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها