درمانگاه شبانه روزی امام سجاد (ع)

درمانگاه شبانه روزی امام سجاد (ع)

آدرس:

اردبیل - میدان پل سعدی بطرف غریبان

تلفن تماس:

04533449474

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها