اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

درمانگاه شبانه روزی امام سجاد (ع)

درمانگاه شبانه روزی امام سجاد (ع)

  • آدرس درمانگاه شبانه روزی امام سجاد (ع)

    اردبیل - میدان پل سعدی بطرف غریبان

  • تلفن درمانگاه شبانه روزی امام سجاد (ع)

    04533449474);
کلینیک های برگزیده

عمومی

روانشناسی

روانشناسی

تخصصی

تخصصی