گفتگوهای من
درمانگاه امام موسی کاظم (ع)

درمانگاه امام موسی کاظم (ع)

بوشهر
آدرس:

بوشهر - برازجان - خیابان شهید چمران - جنب اداره پست

تلفن تماس:

07734249305

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز