درمانگاه صاحب الزمان 

درمانگاه صاحب الزمان 

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمان - شهر بابک - بلوار جهاد - نبش کوچه 14

تلفن تماس:

03434241212

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها