کلینیک بیمارستان فرشچیان

کلینیک بیمارستان فرشچیان

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

آدرس:

همدان - خیابان شهید فهمیده

تلفن تماس:

08138274184

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها