درمانگاه فرهینگیان ( شنوایی سنجی )

درمانگاه فرهینگیان ( شنوایی سنجی )

کلینیک عمومی

آدرس:

یزد - سه راه شحنه - خیابان شهید رجائی - درمانگاه فرهنگیان - شنوایی سنجی

تلفن تماس:

03536266104

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها