کلینیک سینا

کلینیک سینا

کلینیک عمومی

قم
آدرس:

قم - میدان جانبازان - بلوار نیایش - کوچه 3

تلفن تماس:

02537745646

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز