درمانگاه شماره 13

درمانگاه شماره 13

کلینیک عمومی

آدرس:

زنجان - خیابان کمربندی خیام - جنب کشتار گاه قدیم

تلفن تماس:

02433227051

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها