درمانگاه بیمارستان فاطمیه

درمانگاه بیمارستان فاطمیه

کلینیک عمومی

آدرس:

سمنان - شاهرود - خیابان ۲۲ بهمن

تلفن تماس:

02332221862

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها