درمانگاه تامین اجتماعی شماره 4

درمانگاه تامین اجتماعی شماره 4

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمان - خیابان شهاب - جنب صدا و سیما

تلفن تماس:

03433237199

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها