کلنیک شبانه روزی رازی

کلنیک شبانه روزی رازی

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - مسعودیه 20 متری - ابومسلم خراسانی - پلاک 131

تلفن تماس:

02133862031 - 0213862391

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها