کلینیک شبانه روزی بهنود

کلینیک شبانه روزی بهنود

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - کیلومتر 40 جاده قدیم قم - حس آباد فشافویه - بلوار امام خمینی - پلاک 1323

تلفن تماس:

2293225252

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها