درمانگاه صدرا - خصوصی

درمانگاه صدرا - خصوصی

کلینیک عمومی

آدرس:

قزوین - خیابان آزادگان - خیابان ساحل - جنب داروخانه صدرا 

تلفن تماس:

02833674051 - 02833674055

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها