درمانگاه شماره 3

درمانگاه شماره 3

کلینیک عمومی

آدرس:

زنجان - ابتدای سعدی شمالی - سوسن علیمرادیان

تلفن تماس:

02433251805

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها