کلینیک آریا

کلینیک آریا

کلینیک عمومی

آدرس:

فارس - شیراز - بلوار معالی اباد - بین کوی دوستان و خلبانان - کوچه  26

تلفن تماس:

07136242469 - 07136282541

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها